Seruan kami untuk menghapuskan simbol perkauman akhirnya didengari

Kerjaya zaman kanak-kanak, pendidikan dan profesional saya telah dikelilingi oleh simbol yang merangkumi masa lalu perkauman kita. Saya dibesarkan beberapa batu dari Robert E. Lee Boulevard di mana saya bersekolah di sekolah menengah majoriti kulit hitam yang dinamakan sempena nama bekas pemilik hamba. Lulus dari universiti hitam sejarah yang terletak berhampiran Jefferson Davis Parkway dan menerima Ph.D saya. dari universiti yang perpustakaannya dinamakan sempena pengasingan. Dengan mengandaikan simbol-simbol ini adalah masa lalu saya, saya terkejut apabila rumah besar itu ditunjukkan dalam lawatan kampus semasa tugas pertama saya sebagai ahli ekonomi. Nampaknya tidak kira sejauh mana saya menaiki tangga Amerika, simbol-simbol ini terus mengingatkan saya tentang masa lalu negara kita.

Walaupun ada yang berpendapat bahawa simbol ini adalah warisan Selatan, penyelidikan telah menunjukkan bahawa simbol ini berkaitan dengan tindakan perkauman dari segi sejarah. Secara khusus, penyelidikan mempunyai dijumpaiitu yangsama kawasan-kawasan itudigantunglebih ramai orang kulit hitampada masa lalujugamempunyailebih banyak jalan Konfederasi hari ini. Selain itu, semua faktor lain sama, Kulit Hitam yang tinggal di kawasan dengan lebih banyak jalan Gabungankurang berkemungkinan untuk bekerja, lebih berkemungkinan untukjadilahbekerja dalam pekerjaan bergaji rendah dan mempunyai gaji yang lebih rendahberbanding kulit putih.Tambahan pula, inikeputusanmemanjangkandkepada kumpulan minoriti yang lain: Orang Asia, Hispanik dan individu kelahiran asing juga mempunyai hasil ekonomi yang lebih terukberbanding kulit putihdi kawasan-kawasan ini.

Walaupun bantahan daripada orang kulit hitam Amerika untuk menghapuskan simbol-simbol ini kebanyakannya diabaikan,olehDalammasyarakat menghentam,protes berikutancontoh yang dihebahkan baru-baru inikekejaman polistelah membantu ramai menerimanyasimbol-simbol ini ialahperingatan yang menyakitkanmasa lalu. Terang-terangandia beberapa minggu lepas, kita adadilihat budaya baru di Amerikamembangunkan yang mengatakanNo kepada perkauman dansimbol perkauman. Penunjuk perasaan pelbagai kaum dan etnik telah bekerjasama dengan orang kulit hitam Amerika untuk menghapuskan simbol ini. Malah kampus kolej dengan sejarah perkauman yang berakar umbi telah dengan pantas dikeluarkan Simbol gabungan dan mengundi untuk menamakan semula bangunan. Walaupun ini mungkin kelihatan tidak penting bagi sesetengah orang, saya berharap ini menandakan permulaan perubahan budaya di Amerika.

Rpenyelidik telah berhujah bahawa simbol memelihara masa lalu dalam budaya dengan membenarkan ahli kumpulan majoriti untuk menggunakan kuasa dengan mengenepikan orang lain. Jika pemimpin dan rakyat sekarang telah menggunakan kuasa mereka untuk menghapuskan simbol perkauman ini, adakah ini akan menjadi satu contoh budaya baru bahawa perasaan benci atau penindasan tidak akan diterima? Adakah individu yang berlainan kaum dan etnik akan mula membina ikatan sosial yang berpanjangandengan orang kulit hitam Amerika? Adakah ikatan ini akan mencipta sejarah bersama yang membolehkan generasi semasa berhubung dengan generasi akan datang?

Selain itu, penyelidikan telah menunjukkan bahawaperubahan kontekstualboleh mencipta yang kuat dan gigih ubah dalam keutamaan etnik.Mempunyai paparan simbol perkauman digalakkanDalampukulorang untuk mengekalkan keutamaan yang membantu meminggirkan Hitamindividu?Memandangkan bilangan simbol perkauman telah dikurangkan sejak beberapa minggu lalu, adakah pengurangan ini akan mengubah pilihan kawasan setempat? Tanpa simbol-simbol ini, adakah kita akan melihat perubahan yang kuat dan berterusanJalanDalamhites berinteraksi dengankulit hitam?

Walaupun idea-idea peralihan budaya ini mungkinmunculidealistik, mereka boleh menjadi realiti dengan bantuanawam yang disengajakandasar. Jika kita terus melihat simbol-simbol ini sebagai penanda masa kini bagi sikap perkauman yang berterusan, maka penggubal dasar boleh dengan mudah mengenal pasti bidang yang memerlukan pembaharuan dasar. Sebagai contoh, penyelidikan saya telah menunjukkan bahawa orang kulit hitam yang tinggal di kawasan yang mempunyai lebih banyak jalan Gabungankepadakualiti yang lebih rendahdaripadapendidikandi sekolah rendahberbanding dengan orang kulit putih yang tinggal di kawasan yang sama. Selain itu, kawasan ini cenderung lebih terpencil. Pembuat dasar boleh menggunakan sedia ada pangkalan data simbol perkauman untuk mengenal pasti kawasan yang mungkin lebih cenderung untuk melaksanakan amalan diskriminasi terhadap kulit hitam. Pembuat dasar perlu meneliti sejauh mana kawasan ini mempunyai dasar dan amalan perkauman yang menyumbang perbezaan kualiti pendidikanantaraHitam danDalamhitesataubagaimanasebegitudasarmengekalkanpengasingan perumahanantara dua golongan ini.

Saya berharap bahawa kita memulakan era baru dalam sejarah di mana kitakehendakteruskan menghapuskan simbol-simbol yang merangkumi sejarah perkauman negara kita.marimula mengkaji amalan dan dasar perkauman yang berterusan dalam bidang inidan memulakan perjalanan kemenangani ketidaksamaan kaum.